Juridisk hjälp

Vid ett dödsfall måste man upprätta en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet, så kallad bouppteckning. Vi erbjuder sakkunnig hjälp för att få bouppteckningen korrekt upprättad. Vi har också tillgång till expertis inom dödsboförvaltning och arvskifte.